باشگاه دوچرخه سواری سهند
مجري تورهاي گردشگري و حرفه اي دوچرخه
با مجوز اداره ورزش و جوانان آذربايجان شرقي

Instagram :

 

sahandmtb

فروردین
داش اسپیران
95/1/27

توضیحات برنامه

حلی
95/1/20

توضیحات برنامه

اردیبهشت
چیچکلی آستامال
95/2/31

توضیحات برنامه

قلعه ضحاک
95/2/24

توضیحات برنامه

ییلاقات هوراند
95/2/17

توضیحات برنامه

بابا باغی دند
95/2/03

توضیحات برنامه

خرداد
چیچکلی آستامال 95/3/28

توضیحات برنامه

تالاب قوری گل
95/3/21

توضیحات برنامه

لنبر تا هیر
95/3/13-14-15

توضیحات برنامه

سفیده خوان
95/3/07

توضیحات برنامه

تیر
داران داش
95/4/25

توضیحات برنامه

دریاچه سوها به لوندویل
95/4/16-17

توضیحات برنامه

چیچکلی آستامال
95/4/11

توضیحات برنامه

مرداد
؟؟؟

توضیحات برنامه

؟؟؟

توضیحات برنامه

داران داش 95/5/1

توضیحات برنامه

شهریور
ورزقان به کلاله
1395/6/19

توضیحات برنامه

مهر
قلعه ضحاک1395/7/9

توضیحات برنامه

مشکین شهر1395/7/2

توضیحات برنامه

آبان